Accommodation(Hotel/Resort/Dharamsala)

SNO Name & Address TEL.NO. (OFFICE) TEL.NO. (RES.)
1. CAPTAIN LODGE , BUS STAND 224968 221763
2. GUPTA LODGE , STATION CHORAWA 222459
3. KAILASH LODGE/RESTAURANT , NEAR GANTA GHAR 223113
4. HOTEL PRATIK , KACHORA SHOPING 222036
5.  EVEREST LODGE/RESTAURANT , BUS STAND 222476 222873
6.  HOTEL RAMBHOG , STATION ROAD 222260
7.  RAJMAHAL HOTEL , TANDON BAGICHA 222521
8.  HOTEL SATKAR , STATION ROAD 222172
9.  PREM NIWAS LODGE/RESTAURANT , CINEMA ROAD 222254,223154 222154
10.  SEWASADAN RESTAURANT,BUS STAND 223084
11. GAUTAM RESTAURANT , KACHORA SHOPPING 222710 223378
12. CIRCUIT HOUSE DAMOH 222703