Back Button

 

Member of Parliament, Damoh

Member of Parliaments (MP)

S.No. Member/Party Parliament Constituency Local Address    Permanent Address Image
1 Shri Prahlad Patel,
Bharatiya Janata Party (BJP)
007-Damoh  14, Dr. B. D. Marg,

New Delhi - 110001

F-23, Sainik Society, Shakti Nagar, Jabalpur (MP)- 482002, Tel. No.  0761-2426670

Email - prahladp@sansad.nic.in

 

 

M

Scroll Top